SPAGDPR a ochrana osobných údajov

GDPR a ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa k dotknutej osobe (zamestnanci) podľa čl.13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, v súlade s § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa k dotknutej osobe (klienti, pacienti) podľa čl.13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679,.v súlade s § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa k dotknutej osobe (uchádzači o zamestnanie) podľa čl.13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, v súlade s § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť dotknutej osoby o uplatnenie práv - klient

Žiadosť dotknutej osoby o uplatnenie práv - zamestnanec
Close online booking

Rezervácia

Termín pobytu:
-
Počet izieb:
plusminus
IzbaDospelýDieťa 12+ r.Dieťa 3-11,99 r.
1
plusminus
plusminus
plusminus