Zdravie ako darčekNajkrajší vianočný darček kúpite na shop.spa.sk
SPANovinkyPríspevok na rekreáciu

Príspevok na rekreáciu

Od 1.1.2019 je možné na čiastočnú refundáciu pobytov zrealizovaných na Slovensku využiť príspevok na rekreáciu a to na základe novely Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorá bola schválená dňa 23. októbra 2018 Národnou radou SR.

To znamená, že Váš zamestnávateľ je povinný preplatiť Vám náklady na dovolenku na Slovensku v prípade, že spĺňate nižšie uvedené podmienky:
  •  Predmetom podpory sú pobytové balíky. Musia obsahovať najmenej dve prenocovania na území SR. Môžu zahŕňať aj stravovacie a iné služby súvisiace s rekreáciou.
  • Rekreačný poukaz si môže zamestnanec uplatniť aj na pobyt manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti, osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.
  • Pobytové balíky je možné  v našom zariadení uhradiť v hotovosti, platobnou kartou alebo bankovým prevodom.
  • Ak nebude príspevok poskytnutý formou rekreačného poukazu, zamestnanec bude musieť zamestnávateľovi  preukázať oprávnené výdavky do tridsať dní od skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov s označením mena zamestnanca.
Pre uplatnenie nároku na preplatenie rekreácie:
  • Musíte pracovať vo firme s viac ako 49 zamestnancami. Takáto spoločnosť je povinná poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu, alebo rekreačný poukaz. Firmy do 49 zamestnancov môžu rekreačné poukazy využiť na motiváciu zamestnancov dobrovoľne.
  • Nárok vzniká zamestnancovi, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov.
  • Zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší čas, má nárok na nižšiu sumu zodpovedajúcu kratšiemu pracovnému času.
  • Príspevok zo strany zamestnávateľa je vo výške 55 % oprávnených výdavkov, maximálne do sumy 275 eur ročne.
  • Príspevok zamestnávateľa je 55 %, Zamestnanec doplatí 45 %.
 
Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky, na preplatenie u zamestnávateľa Vám stačí faktúra alebo doklad o úhrade vydaný v našom zariadení (fiškálny doklad s prílohou).

Ako ideálny príklad na uplatnenie príspevku na rekreáciu naši klienti preferujú ubytovanie s polpenziou a balíčkom Relax Clasic  na 2 noci v izbe Comfort v hoteli Aphrodite Palace**** v termínoch pracovného týždňa, ktorý u nás zakúpite za 563,40€ pre 2 osoby.

Pre viac informácií píšte na spa@spa.sk, alebo volajte 041/ 549 42 56- 7.
Close online booking

Rezervácia

Termín pobytu:
-
Počet izieb:
plusminus
IzbaDospelýDieťa 12+ r.Dieťa 3-11,99 r.
1
plusminus
plusminus
plusminus